VTC

Algemene informatie

De VTC houdt zich bezig met voetbalzaken binnen de vereniging. De VTC is een ondersteunend orgaan richting trainers, leiders en spelers. Daarnaast is de VTC ondersteunend en adviserend richting het bestuur van de vereniging over voetbaltechnische zaken.

Visie
Een goede sfeer bevordert de prestaties en goede prestaties bevorderen de sfeer. We kiezen daarom heel bewust voor de balans tussen prestatie en breedtesport. Dit betekent wel, dat aan (spelers van en de organisatie rond) selectieteams andere eisen moeten worden gesteld. Dat heeft uiteraard meteen effect op de randvoorwaarden. De allerbelangrijkste voorwaarde is echter, dat er in de breedte draagvlak blijft voor beide: prestatie en breedtesport.

Doelstellingen
 • Bij VV Elspeet gaan prestaties en een goede sfeer hand in hand.
 • Door systematische en planmatig opgezette trainingen dient iedere speler de mogelijkheid te hebben om vaardigheid, kennis en kunde te vergroten.
 • Doorstroming vanuit breedtesport naar slectieteams moet te allen tijde mogelijk blijven.
 • Elke speler is uniek, een individu. Via een zo goed mogelijke begeleiding (training, coaching) willen we het voor iedere speler mogelijk maken het beste uit zichzelf te halen.
 • Voetbal is een teamsport, waarin spelers met individuele inbreng samenwerken aan een zo goed mogelijke teamprestatie.
 • Het is de ambitie van de vereniging om met alle teams op het hoogste haalbare niveau te spelen. Voor onderstaande teams is dat als volgt gespecificeerd.
  • Elspeet 1: Speelt stabiel mee in de 3e klasse
  • Elspeet 2: Speelt stabiel mee in de 2e klasse reserve
  • Elspeet JO19-1/JO17-1/JO15-1: Streven om stabiel mee te spelen in de 2e klasse

Randvoorwaarden en uitgangspunten
 • Plezier in het spel dat voetbal heet, staat voorop; zonder plezier in het spel raken spelers snel gemotiveerd.
 • Plezier in het spel wordt verhoogd als wedstrijden worden gewonnen en wanneer spelers zelf inzien dat ze steeds beter worden.
 • De juiste mensen op de juiste plaats (trainers, leiders) is een bijzonder belangrijke randvoorwaarde om kans te maken de ambitieuze doelstellingen ook te kunnen realiseren.
 • Winnen is belangrijk, maar wel binnen de gestelde spelregels. Sportiviteit moet hoog in het vaandel staan en gestimuleerd worden door de trainers, leiders en ouders.
 • Via het voetbalspel is de vereniging mede verantwoordelijk voor: lichamelijk vorming (conditie, lichaamsbeheersing), karaktervorming (doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef, discipline), sociale vorming (teamgeest, respect voor anderen en andermans eigendommen). Van de leden mag worden verwacht, dat zij de naam van de vereniging gestalte geven en hoog houden.
 • De doorgaande lijn van jeugd naar senioren wordt gewaarborgd door de Technische staf onder verantwoordelijkheid van de technische commissie.
 • De meest getalenteerde en/of gemotiveerde spelers worden geselecteerd voor selectieteams, de overige spelers worden geplaatst in teams voor de breedtesport. Maar ook binnen de selectieteams wordt dóórgeselecteerd.
 • Behalve talent en begeleiding bepaalt ook het mentale aspect of dat leidt tot selectievoetbal of niet en zo ja, welk niveau.
 • Het aanstellen van trainers is een zaak van het bestuur op advies van de technische commissie en door hen geraadpleegde derden.

De VTC  is dus een ondersteunend orgaan richting trainers, leiders en spelers. De VTC heeft echter niet de bevoegdheden om vanuit hun commissie besluiten aan anderen op te leggen. Eventuele besluiten of belangrijke aanpassingen zullen eerst ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het bestuur.

Contact

Herald Hop
Herald Hop
Colin Pluim
Colin Pluim
Dennis Jansen
Dennis Jansen
 • intersport
 • Franken Elspeet
 • Wuestman
 • Hardenberg garantiemakelaars
 • schildersbedrijf W. Huisman
 • Jan de Ruiter schilderwerken
 • Ho Wah
 • Bloemenhuus
 • VeluwseAssociatie
 • WitteveenSchildersbedrijf
 • Axxent
 • Pdr verhuur
 • Baanmeesters
 • Calumma
 • GVS Beveiliging & Communicatie
 • Koks meubelhuis
 • Kok Timmerbedrijf
 • Bestisol
 • E.KoetsierDienstverlening
 • HopInterieurs
 • Cash Consult
 • KoetsierMedia
 • BalanceBV
 • De Zuyderzee
 • Doeg
 • Plus van der Horst
 • BouwbedrijfVanDeKolk
 • HGS Elspeet
 • Koekman
 • SchuitemanGrondwerkKunstgras
 • VanAsselt
 • VanDenHoornOccasions
 • Bakker Piet
 • ABC
 • Bidfood
 • BronkhorstElektra
 • VSS Meat
 • xr design
 • RidderhofEnStelwagen
 • Drogisterij De Brink
 • Notariaat Pieltjes
 • ZeevatHypotheken
 • LentinkEnDeJongeAccountantsEnAdviseurs
 • Optiekhuys Elspeet
 • Haklander

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdhoofdsponsor

Image
Image

Volg ons!

if square facebook 317727
© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VV Elspeet

Sportpark:
'Op de Heide'

Uddelerweg 100
8075CJ Elspeet

Volg ons!

if square facebook 317727

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdsponsor

Image
Image
© 2019 - VV Elspeet - Alle rechten voorbehouden

VV Elspeet

Sportpark: 'Op de Heide'
Uddelerweg 100 8075CJ Elspeet
Postadres: Postbus 15, 8075 ZG Elspeet
Telefoon: 0577-491588

Volg ons!

if square facebook 317727

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdhoofdsponsor

Image
Image
© 2019 - VV Elspeet - Alle rechten voorbehouden
Sluiten
axxentvierkant1.png
huisvestingnlvierkant.jpg
plusvanderhorstvierkant.png
balancevierkant.png
if_online_social_media_facebook_7343862.png
if_logo_social_media_location_10710161.png